Nieuws
Ras Speciale 21.09.2019 - Spéciale de Race
Clubmatch 4 Bel Brabant
Resultaten Jonge Honden en Veteranendag - Résultats Journée des Juenes et Vetérans
Bericht van de Commissie IGP (voorheen ipo)
Het selectiereglement voor het 2020 FMBB WK zal aangepast worden.
Zodra de goedgekeuring in orde is, dan publiceren we hier het selctiereglement en verspreiden we dit onder de leden.
De Commissie IGP.
Selectievoorwaarden WK FMBB Mondioring 2019
Opgelet: kleine aanpassing betreffende insturen gegevens kledij.

Attention: petit ajustement concernant la soumission de données de vêtements.
Selectiereglement WK FMBB 2019.
Réglement de selection CM FMBB 2019.