Aanvraag lidmaatschap – Demande d’adhésion

Beste bezoeker, om lid te worden van de Koninklijke Unie der Clubs voor Belgische Herdershonden,
Vul onderstaand formulier in en verstuur het.

Tarieven (verzekering inbegrepen):

Hoofdlid: 1 jan. tot 31 dec.: € 45,00 1 mei tot 31 dec.: € 35,00 1 sept. tot 31 dec.: € 20,00
Familielid (enkel België) 1 jan. tot 31 dec.: € 15,00 1 mei tot 31 dec.: €  12,00 1 sept. tot 31 dec.: €  10,00
Lid niet België 1 jan. tot 31 dec.: € 60,00 1 mei tot 31 dec.: € 50,00 1 sept. Tot 31 dec.: € 35,00

Na ontvangst van het lidgeld zal de lidkaart via De Post naar U toegestuurd worden.
Betaal het correcte bedrag op:
K.U.C.B.H. vzw – Swytswal 13 – 8680 Koekelare
IBAN: BE34 7340 5278 5890
BIC: KREDBEBB

Mededeling: naam & voornaam (+ familielid), lidgeld + jaartal.

Alvast welkom in de Belgische Herder familie!

Cher visiteur, pour devenir membre de l’Union royale des Clubs de Bergers Belges,
Veuillez remplir et soumettre le formulaire ci-dessous.

Tarifs (assurance comprise) :

Membre principal: 1 jan. à 31 dec.: € 45,00 1 mai à 31 dec.: € 35,00 1 sept. à 31 dec.: € 20,00
Membre de la famille (uniquement Belgique ) 1 jan. à 31 dec.: € 15,00 1 mai à 31 dec.: €  12,00 1 sept. à 31 dec.: €  10,00
Membre non belge 1 jan. à 31 dec.: € 60,00 1 mai à 31 dec.: € 50,00 1 sept. à 31 dec.: € 35,00

Dès réception de la cotisation, la carte de membre vous sera envoyée par la Poste.
Veuillez payer le montant exact le :
U.R.C.B.B. asbl – Swytswal 13 – 8680 Koekelare
IBAN : BE34 7340 5278 5890
BIC : KREDBEBB

Communication : nom & prénom (+ membre de la famille), cotisation + année.

Bienvenue dans la famille des bergers belges !

Geef hier je taalcode in - Entrez votre code de langue ici: NL = Nederlands, FR = Français.