Aanvraag lidmaatschap – Demande d’adhésion

Beste bezoeker, om lid te worden van de Koninklijke Unie der Clubs voor Belgische Herdershonden,
Download het aanvraagformulier via deze link of klik op de kop onderaan deze pagina.

Tarieven (verzekering inbegrepen):

Hoofdlid: 1 jan. tot 31 dec.: € 45,00 1 mei tot 31 dec.: € 35,00 1 sept. tot 31 dec.: € 20,00
Familielid (enkel België) 1 jan. tot 31 dec.: € 15,00 1 mei tot 31 dec.: €  12,00 1 sept. tot 31 dec.: €  10,00
Lid niet België 1 jan. tot 31 dec.: € 60,00 1 mei tot 31 dec.: € 50,00 1 sept. Tot 31 dec.: € 35,00

Na ontvangst van het lidgeld zal de lidkaart via De Post naar U toegestuurd worden.
Betaal het correcte bedrag op:
K.U.C.B.H. vzw
IBAN: BE34 7340 5278 5890
BIC: KREDBEBB

Mededeling: naam & voornaam (+ familielid), lidgeld + jaartal.

Alvast welkom in de Belgische Herder familie!

Cher visiteur, pour devenir membre de l’Union royale des Clubs de Bergers Belges,
Téléchargez le formulaire de candidature à partir de ce lien ou cliquez sur l’en-tête au bas de cette page.

Tarifs (assurance comprise) :

Membre principal: 1 jan. à 31 dec.: € 45,00 1 mai à 31 dec.: € 35,00 1 sept. à 31 dec.: € 20,00
Membre de la famille (uniquement Belgique ) 1 jan. à 31 dec.: € 15,00 1 mai à 31 dec.: €  12,00 1 sept. à 31 dec.: €  10,00
Membre non belge 1 jan. à 31 dec.: € 60,00 1 mai à 31 dec.: € 50,00 1 sept. à 31 dec.: € 35,00

Dès réception de la cotisation, la carte de membre vous sera envoyée par la Poste.
Veuillez payer le montant exact le :
U.R.C.B.B. asbl
IBAN : BE34 7340 5278 5890
BIC : KREDBEBB

Communication : nom & prénom (+ membre de la famille), cotisation + année.

Bienvenue dans la famille des bergers belges !