Bestuursorgaan

Monique Gieres

Monique Gieres

Voorzitster

Cindy Van Uytven

Cindy Van Uytven

Bestuurslid

Johan Weckhuyzen

Johan Weckhuyzen

Secretaris/Penningmeester a.i.

Ulric Mahieu

Ulric Mahieu

Bestuurslid

Mathurin Libert

Mathurin Libert

Bestuurslid

Bestuurslid