Informatie Ras Speciale inschrijvingen

Beste,

Om een goede verwerking van de inschrijvingen te verzekeren vragen wij je vriendelijkhet volgende:

Schrijf enkel in via de website, niet via fax, telefoon, mail, enz. Heb je meer informatie nodig, contacteer ons enkel via het mail clubadres: info@kucbh.be

Om maattijden te reserveren, dit kan tezelfdertijd via het inschrijfformulier voor de tentoonstelling.
Indien je maaltijd(en) wenst te reserveren als niet deelnemer, contacteer ons via het mail clubadres: info@kucbh.be

Elke deelnemer ontvangt na zijn/haar inschrijving een gepersonaliseerde mail met alle relevande informatie.

Tussen je inschrijving en de tentoonstelling zal je eventueel nog mails ontvangen met informatie of vragen.

Rekeningnummer voor de Ras Speciale:
K.U.C.B.H. vzw – Ras Speciale
Swytswal 13 – 8680 Koekelare
IBAN: BE70 7340 5252 7125
BIC: KREDBEBB

 

Informations inscriptions Spéciale de Race

Cher,

Afin d’assurer le bon traitement des inscriptions, nous vous prions de bien vouloir :

Inscrivez-vous uniquement via le site internet, pas par fax, téléphone, courrier, etc. Si vous avez besoin de plus d’informations, contactez-nous uniquement via l’adresse mail club : info@kucbh.be

Après l’inscription, chaque participant recevra un e-mail personnalisé avec toutes les informations pertinentes.

Entre votre inscription et l’exposition, vous pouvez recevoir des e-mails contenant des informations ou des questions.

Pour réserver les temps de mesure, cela peut être fait en même temps via le formulaire d’inscription à l’exposition. Si vous souhaitez réserver des repas en tant que non-participant, merci de nous contacter via l’adresse mail du club : info@kucbh.be

Numéro de compte pour la spéciale de Race  :
URCBB asbl – Spécial Race
Swytswal 13 – 8680 Koekelare
IBAN: BE70 7340 5252 7125
BIC: KREDBEBB