Raad van Bestuur
Monique Gieres
Voorzitster
Geert Bouckaert
Secretaris - Penningmeester
Johan Weckhuyzen
RvB
Christine Bouchat
RvB
Contact: info@kucbh.be