Raad van Bestuur

Monique Gieres

Voorzitster

Geert Bouckaert

Algemeen Secretaris

Johan Weckhuyzen

Penningmeester

Christine Bouchat

Adunct-secretaris

Contact: info@kucbh.be